iep.hr Popularna psihologija

Recenzija: Pozitivna psihologija

Ova će knjiga uvelike pomoći znanstvenicima i/ili studentima koji se žele aktivno uključiti u znanstveno-istraživački rad iz područja pozitivne psihologije.

Prof.dr.sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan


Nalazite se ovdje:

Vladimir Strugar

Prof. dr. sc. Vladimir Strugar rođen je u Bjelovaru. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Pakracu hrvatski jezik i književnost, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i izvanredni studij pedagogije. Magistrirao je i doktorirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Objavio oko 270 bibliografskih jedinica. Među njima je 60 znanstvenih i stručnih članaka i knjiga: Nadareni učenici u procesu obrazovanja, Zavod za prosvjetno-pedagošku službu, Zagreb 1988., Biti učitelj, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb, 1993., Teorijski, metodološki i društveni aspekti pojave darovitosti: bibliografija, HPKZ, Zagreb, 1997., (suautor K. Bezić) Učitelj za treće tisućljeće, HPKZ, Zagreb, 1998. i dr. Neki su članci prevedeni na njemački, češki i slovenski jezik.

Sudjelovao je u radu 39 stručno-znanstvenih skupova. Suautor je i urednik 19 knjiga. Od 1991. do 1995. god. sudjelovao je u znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora pod nazivom Komparativna analiza hrvatskog i europskog/svjetskog školstva. Izabran 2000. u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, za predmete Pedagogija i Didaktika, a 2007. u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predaje kolegije Didaktika, Opća pedagogija i Školska pedagogija, kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu a potom u Čakovcu. Za kolegije Sistematska pedagogija te Razvojne i obrazovne strategije vanjski je suradnik na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje sudjeluje i u nastavi na poslijediplomskome sveučilišnom studiju pedagogije.

Ima ukupno 35 godina radnog staža kao učitelj, pedagog, ravnatelj, prosvjetni savjetnik i pročelnik županijskog ureda za prosvjetu, a u mandatu Vlade Republike Hrvatske od 2000. do 2003. god. bio je ministar prosvjete i sporta.


Knjige autora

Novi naslovi

Humor u vrijeme korone, potresa i dr. sr.

2020. godina jedna je od onih koje nitko nije tražio, a svima je trebala.

Cijena: 69,99 kn

Saznaj više


Povoljna kupnja

Ljubav i popratne pojave Sve što ste željeli znati, a drugi su se usudili pitati

Cijena: 60,00kn

NARUČI