iep.hr Popularna psihologija

Recenzija: Bolje biti vjetar nego list

Knjiga pruža optimističan pogled na mogućnost poticanja razvoja dječjeg samopouzdanja. Premda autorice ne daju gotove recepte, smjernice koje daju dovoljno su specifične da se mogu konkretizirati u svakodnevnom životu.

Gordana Keresteš


Nalazite se ovdje:

Vladimir Strugar

Prof. dr. sc. Vladimir Strugar rođen je u Bjelovaru. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Pakracu hrvatski jezik i književnost, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i izvanredni studij pedagogije. Magistrirao je i doktorirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Objavio oko 270 bibliografskih jedinica. Među njima je 60 znanstvenih i stručnih članaka i knjiga: Nadareni učenici u procesu obrazovanja, Zavod za prosvjetno-pedagošku službu, Zagreb 1988., Biti učitelj, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb, 1993., Teorijski, metodološki i društveni aspekti pojave darovitosti: bibliografija, HPKZ, Zagreb, 1997., (suautor K. Bezić) Učitelj za treće tisućljeće, HPKZ, Zagreb, 1998. i dr. Neki su članci prevedeni na njemački, češki i slovenski jezik.

Sudjelovao je u radu 39 stručno-znanstvenih skupova. Suautor je i urednik 19 knjiga. Od 1991. do 1995. god. sudjelovao je u znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora pod nazivom Komparativna analiza hrvatskog i europskog/svjetskog školstva. Izabran 2000. u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, za predmete Pedagogija i Didaktika, a 2007. u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predaje kolegije Didaktika, Opća pedagogija i Školska pedagogija, kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu a potom u Čakovcu. Za kolegije Sistematska pedagogija te Razvojne i obrazovne strategije vanjski je suradnik na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje sudjeluje i u nastavi na poslijediplomskome sveučilišnom studiju pedagogije.

Ima ukupno 35 godina radnog staža kao učitelj, pedagog, ravnatelj, prosvjetni savjetnik i pročelnik županijskog ureda za prosvjetu, a u mandatu Vlade Republike Hrvatske od 2000. do 2003. god. bio je ministar prosvjete i sporta.


Knjige autora

Novi naslovi

Humor u vrijeme korone, potresa i dr. sr.

2020. godina jedna je od onih koje nitko nije tražio, a svima je trebala.

Cijena: 69,99 kn

Saznaj više


Povoljna kupnja

Ljubav i popratne pojave Sve što ste željeli znati, a drugi su se usudili pitati

Cijena: 60,00kn

NARUČI