Otkrijte pozitivno u drugima

Iz knjige: Čuda se ipak događaju
Autor(i): Majda Rijavec

Od trenutka rođenja, a i prije toga, naš je život neraskidivo vezan sa životom drugih ljudi. Živimo zajedno, radimo zajedno, provodimo zajedno slobodno vrijeme. Vrlo rijetki su ljudi koji žive kao pustinjaci. Štoviše, izolacija je za većinu ljudi najteža kazna.

Odnosi s drugim ljudima mogu biti izvor najveće sreće, ali i najveće patnje. Mnogi od nas su usamljeni ili nesretni jer nisu uspjeli uspostaviti zadovoljavajuće odnose s drugim ljudima. Jedan od razloga je i taj što nismo naučili u drugim ljudima vidjeti pozitivno i potaknuti ih na pozitivno ponašanje. Kao što često ne vidimo svoje vrijednosti, tako ne zapažamo ni tuđe. Kao što često ne znamo u sebi potaknuti ono najbolje tako ne znamo ni u drugima. A pozitivan odnos prema drugima može ne samo poboljšati naše odnose s njima nego i nas učiniti uspješnijima na poslu, osobito ako posao u velikoj mjeri ovisi o drugim ljudima.

Uočite pozitivno

Dok sjedite na klupi u parku, listate novine i čuvate dijete koje se igra u pijesku, oko vas se događa mnogo toga. U parku se igra još mnogo djece, na klupama sjede i drugi roditelji, ljudi razgovaraju. Ulicom koja se vidi s klupe prolaze automobili, tramvaji, prolaznici. Iz obližnje zgrade dopire glazba. Vi od svega toga vidite i čujete malo. Vaša pozornost raspodijeljena je između novina i djeteta. Ne vidite druge ljude, automobile, ne čujete razgovor i glazbu.

To je uobičajeni način našega funkcioniranja. Od svega što se događa oko nas zamjećujemo samo mali dio stvari koje su nama značajne. Ostalo prolazi mimo nas manje više nezapaženo. To je sasvim normalno. Iz okoline su nam potrebne samo neke, a ne sve informacije. Vjerojatno ne bismo dugo izdržali kad bismo zamjećivali sve što se događa.

Isto se događa s percepcijom ili opažanjem ljudi. Svaki čovjek ima velik broj osobina, ali zamjećujemo samo neke. Svaki čovjek reagira na velik broj različitih načina, ali uočavamo i pamtimo samo neke. Stoga nije čudo da o istoj osobi dva različita čovjeka mogu imati potpuno različito mišljenje.

Pogreške u opažanju drugih ljudi mogu biti različite, ali u ovom kontekstu zanimaju nas ponajprije one koje dovode do toga da kod ljudi zapažamo negativne osobine i ponašanja, a zanemarujemo pozitivne.

a) Projekcija

Ponekad u drugim ljudima vidimo negativne osobine koje oni nemaju, ali ih imamo mi. Taj proces pripisivanja svojih osobina drugim ljudima naziva se projekcija i omogućava nam da održimo pozitivnu sliku o sebi. Možemo opravdati vlastitu agresivnost, pohlepu ili neku drugu negativnu osobinu ustvrdimo li da su drugi isti ili još gori. Mnogo nam je lakše napasti drugu osobu zbog njene neodgovornosti, nego uočiti vlastitu. Vjerojatno svatko od nas ima iskustvo kada nam se učinilo da nas neka osoba kritizira, a ona je u tome gora od nas. Dakle, neki ljudi zapažaju postojeće ili nepostojeće negativne osobine drugih ljudi, da ne bi uočili svoje vlastite te tako zadržali pozitivnu sliku o sebi. Ne treba posebno naglašavati da ćemo tuđu projekciju lako prepoznati, ali svoju vlastitu vrlo teško.

b) Stereotipi

U svojim procjenama ljudi često podliježu stereotipima. O stereotipima govorimo kada o pojedinom čovjeku zaključujemo na temelju njegove pripadnosti naciji, klasi, rasi ili nekoj drugoj kategoriji. Stereotipi mogu biti točni za pojedinu skupinu ljudi u prosjeku, ali i ne moraju. ^ak i kada su točni za cijelu skupinu, mogu biti potpuno pogrešni kada je u pitanju pojedinačni pripadnik te skupine. Na primjer, iako može biti točno da su Nijemci u prosjeku uredniji od nekih drugih naroda, to nam ne omogućava točnu procjenu nekoga konkretnoga Nijemca. On može biti vrlo neuredan.

Stereotipi su pozitivni i negativni. Negativni stereotipi obično se nazivaju predrasudama. Imamo li predrasude o nekoj skupini ljudi, javit će se tendencija da negativno mislimo i o pojedincu pripadniku skupine. Na taj način očekivat ćemo i zapažati negativne osobine i ponašanje, dok će nam pozitivne promaknuti ili ćemo za njih pronaći neko negativno obrazloženje. Predrasude su najčešće prema ženama, određenim rasama, nacionalnim manjinama i starijim ljudima

c) Pesimizam

Neki su ljudi naučili na život gledati crno, pa su tako skloni i u drugim ljudima vidjeti uglavnom negativne osobine. Svaki čovjek ima velik broj pozitivnih i negativnih osobina. Usmjeravamo li se samo na negativne, naš odnos s tim čovjekom neće biti uspješan. Ponašamo li se tako prema svim ljudima koje znamo, bit ćemo vjerojatno usamljeni i nesretni.

Ovo je posebno značajno kada je riječ o ljudima s kojima živimo i radimo. U samome početku poznanstva skloni smo vidjeti njihove pozitivne strane. U početku veze suprug ili supruga su nam se vjerojatno činili najboljim ljudima na svijetu. Uočavali smo i cijenili sve njihove dobre osobine. Tijekom vremena na njihove smo se pozitivne osobine navikli i one su nam postale nešto normalno. S druge strane, negativne su nam osobine postajale sve značajnijima. Nekim ljudima se dogodilo da im je osoba koja im se činila idealnom, odjednom postala nepodnošljivom. Dio razloga jest i u našoj sklonosti navikavanju na pozitivne osobine, te isticanju i prenaglašavanju negativnih.