Samopoštovanje

Iz knjige: Razgovori sa zrcalom
Autor(i): Dubravka Miljković, Majda Rijavec

Kada ljudi odgovaraju na pitanje tko sam ja, pokazalo se da  40 do 70% odgovora ima pozitivnu ili negativnu konotaciju. Dakle, osim što pokušavaju odgovoriti na pitanje tko sam ja?, ljudi također traže odgovor i na pitanje kakav sam ja? kolika je moja vrijednost? Odgovor na to pitanje predstavlja naše samopoštovanje. Samopoštovanje je vrijednosna i emocionalna komponenta pojma o sebi. Osoba za sebe može reći ne samo ja sam student nego i ja sam dobar student. Prva izjava je dio pojma o sebi, dok je druga izjava procjena samoga sebe. Dakako, vrednovanje sebe može biti i negativno, primjerice, kada kažemo ništa ne učinim kako treba.

Općenito, osoba ima visoko samopoštovanje ako o sebi misli i osjeća dobro, odnosno ima loše samopoštovanje ako o sebi misli i osjeća loše.

Jedan od prvih psihologa koji je pokušao istražiti psihološke procese uključene u samopoštovanje bio je William James. Još 1890. godine on je predložio sljedeću formulu kojom se određuje razina samopoštovanja neke osobe.

Samopoštovanje = postignuti uspjeh / očekivanja

Samopoštovanje je, dakle, subjektivna kategorija. To je naša osobna procjena sebe, koja ne mora uvijek imati veze s objektivnim kriterijima. Osoba može imati nisko samopoštovanje tj. misliti o sebi loše, a da ljudi oko nje imaju o njoj izuzetno dobro mišljenje.

Opća procjena samoga sebe (samopoštovanje) sastoji se iz dva dijela: osjećaja vlastite vrijednosti i samopouzdanja. Vrlo je važno razlikovati ova dva pojma, iako su oni međusobno povezani.

            Osjećaj vlastite vrijednosti (eng. self respect) odnosi se na naše uvjerenje kako imamo pravo biti sretni i kako zaslužujemo postignuće, uspjeh, prijateljstvo, ljubav i ispunjenje. Osobi niskog samopoštovanja nedostaje bazični osjećaj vlastite vrijednosti, ona ne vjeruje da zaslužuje ljubav i poštovanje drugih ljudi, osjeća kako je predodređena da bude nesretna te se boji izraziti svoja mišljenja, osjećaje, želje i potrebe.

            Samopouzdanje (eng. self-confidence) je uvjerenje kako smo sposobni razmišljati, učiti, birati, donositi odluke, svladavati izazove i promjene. Osoba niskog samopouzdanja ne osjeća se sposobnom suočiti se sa životnim izazovima i nema bazično povjerenje u svoje intelektualne sposobnosti i način razmišljanja.