Šezdesetpet plus

Iz knjige: Srce moje i tvoje u ljubavi stoje
Autor(i): Dubravka Miljković, Majda Rijavec

Prije dvadeset godina problem je bio u tome da smo imali sve više starih ljudi; sad je u tome da su stari ljudi sve dulje mladi.

J. Billighen, američki gerontolog

Prema normativu Svjetske zdravstvene organizacije starost nastupa sa šezdeset i petom godinom života. To je i gornja granica radnoga vijeka - za većinu muškaraca. (Baš sam odslušala ljutitu tiradu prijatelja kojeg je nanervirao sedamdesetpet godišnji otac s - Visual Basicom. Čovjek, uvaženi sveučilišni profesor - emeritus (što će reći, predaje bez obzira na to što bi mu bilo ljepše u penziji) napisao je znanstveni rad koji želi prezentirati u tom jako kompliciranom kompjuterskom programu koji, čini se, ne poznaje potpuno. I što je onda logičnije nego tražiti pomoć od sina, stručnjaka za kompjutore, pedesetgodišnjeg, nezahvalnog, balavca?)

Starenje je netko usporedio s planinarenjem: što se više uspinješ, sve si umorniji i sve teže dišeš, no - pogled je sve bolji. Cjelokupno ponašanje se usporava, no neke se vještine npr. vožnja automobila, zadržavaju prilično dugo. Kod ljudi koji se bave intelektualnim radom povećava se polako, do oko 55. godine, i kvaliteta i količina njihovih produkata, te i do iza 70. ostaje na prilično visokoj razini. Emocije starijih ljudi bogatije su nego one mlađih: punije su, bolje diferencirane i suptilnije. U skladu s tim ne opada ni sposobnost za romantičnu ljubav, ni interes za suprotni spol općenito. Onaj vic o dvama penzionerima u parku kad jedan pita: "Sjećaš li se kad smo kao mladi ovuda trčali za curama?", a drugi odgovara "Sjećam se da smo za njima trčali, ali ne sjećam se zašto" - doista je samo vic. Ne samo da se sjećaju, nego bi imali  što i pokazati; pod uvjetom da ne moraju prije toga trčati.

Dakle, seksualni život ne prestaje. Iako je točno to da su seksualne potrebe u jednom životnom razdoblju najveće i da s godinama opadaju, velika je zabluda vjerovanje da postoji "dan" nakon kojeg tih potreba više nema. Međutim, prema istraživanjima Mastersa i Johnsonove, one mogu biti smanjene zbog uzroka kao što su: monotonija u seksualnim odnosima, zaokupljenost karijerom, umor, pretjerivanje u jelu i piću, neke bolesti, ali i strah od seksualnog neuspjeha.

Ljubav ima svoje patnje za svaku životnu dob.

Turgenjev