Stil roditeljskog odgoja i samopouzdanje

Iz knjige: Bolje biti vjetar nego list
Autor(i): Dubravka Miljković, Majda Rijavec

Tipovi roditelja

Svaki roditelj i svako dijete svijet su za sebe i teško je roditeljsko i dječje ponašanje jednostavno podijeliti u neke kategorije. Ipak, istraživanja pokazuju da se roditelji uglavnom prema djeci ponašaju na četiri načina koja na djecu utječu na vrlo različit način. Ti načini ponašanja nazivaju se stilovi odgoja. Navodimo kako se ponašaju roditelji kod svakog pojedinog stila odgoja.

 

1. Autoritarni roditelji

 • vrlo su strogi i zahtjevni
 • disciplinu ostvaruju prijetnjama i kaznama
 • pokazuju vrlo malo topline prema djetetu
 • cijene poslušnost, poštovanje autoriteta i tradiciju
 • komunikacija je jednosmjerna, ne objašnjavaju svoje odluke.

 

2. Popustljivi roditelji

 • jako su usmjereni na dijete, udovoljavaju mu u svemu
 • pokazuju puno topline i pozitivnih osjećaja
 • nemaju nikakvih zahtjeva prema djetetu, sve mu dopuštaju.

 

3. Nezainteresirani roditelji

 • zaokupljeni su sami sobom, ne zanima ih previše što se događa s djetetom
 • izbjegavaju dvosmjernu komunikaciju
 • "ne da im se" baviti se djetetom.

 

4. Autoritativni roditelji

 • pokazuju toplinu i brigu za dijete
 • zahtjevi prema djetetu primjereni su dobi i sposobnostima ili nešto iznad toga
 • komunikacija je dvosmjerna: pitaju dijete za mišljenje i vode računa o njegovim osjećajima
 • objašnjavaju svoje odluke.

Svaki od ovih stilova, kao što to možete vidjeti u tablici koja slijedi, ima svoj odraz u osobinama djeteta:

 

stil odgoja

osobine djeteta

Autoritarni

·     Nezadovoljno

·     Povučeno

·     Nesigurno

·     Brine kako će udovoljiti roditelju   a ne kako će riješiti problem

·     Djevojčicama nedostaje motivacija za postignućem

·     Dječaci su agresivni

 Popustljivi

·     Obično dobro raspoloženo

·     Nema osjećaja odgovornosti

·     Nezrelo

·     Ima slabu samokontrolu

·     Nesigurno

·     Razmaženo

·     Agresivno kad ne dobije što hoće

Nezainteresirani

·     Promjenjivog raspoloženja

·     Nema kontrolu nad svojim ponašanjem

·     Ne zanima ga škola

·     Sklono uzimanju droge, alkohola ili delinkvenciji

Autoritativni

·     Samopouzdano

·     Ima visoko samopoštovanje

·     Sigurno u sebe

·     Spremno prihvatiti rizik

·     Ima visoku potrebu za postignućem

·     Ima dobru samokontrolu