iep.hr Popularna psihologija

Recenzija: Tri puta do otoka sreće

Autorice su izabrale provjerene rezultate znanstvenih istraživanja i uspjele ih na vrlo pristupačan način uz mnoštvo primjera iz života realnih osoba prenijeti budućim čitaocima.

Dr. Vladimir Takšić


Didaktika i kurikulum

Autor(i): Dubravka Miljković, Mijo Cindrić, Vladimir Strugar

Cijena: 250,00 HRK

Format: 18x26cm

Broj stranica: 290

Uvez: Tvrdi

 

 

 

O UDŽBENIKU

Udžbenik Didaktika i kurikulum aktualizira i ugrađuje suvremene teorijske pristupe, organizaciju i vrednovanje u osnovno didaktičko polje. Dva su dijela knjige: Didaktika kao samostalna pedagoška disciplina i Kurikulum: teorija i praksa.

U prvom dijelu razmatraju se osnovni pojmovi iz didaktike i to od povijesnoga pojma, njegova određenja i zadataka didaktike, preko didaktičkih teorija, odnosa s drugim znanstvenim disciplinama i određivanja temeljnih pojmova. Ovaj dio predstavlja sintezu razvoja didaktičke misli u svijetu i u nacionalnome kontekstu.

Drugi dio usmjeren je k teoriji i praksi kurikuluma. Obrađuju se: razine pripreme i primjene kurikuluma, njegove koncepcije i struktura, sastavnice kurikulumskog plana - od utvrđivanja potreba u odgoju i obrazovanju i njihovog prevođenja u ciljeve učenja preko uvjeta za realizaciju kurikuluma i organizacije nastave (nastavnih metoda i strategija) do vrednovanja učeničkih postignuća i samog kurikuluma; zatim: kompetencije, obrazovni standardi, obrazovna politika i kurikulum...

Okviri: crtice iz književnosti, zanimljivosti, iskustva iz prakse, poticaji za razmišljanje i raspravu, preporuke za čitanje

 


 

Recenzije

Udžbenik „DIDAKTIKA I KURIKULUM“ u potpunosti ispunjava očekivanja i zahtjeve koji se postavljaju pred suvremeni sveučilišni udžbenik. Zasnovan je na suvremenoj znanstvenoj literaturi, prezentira više različitih teorijskih polazišta, a upućuje studenta na kritičko čitanje i kritičko mišljenje. U tekstu su na uobičajeni način navedene reference (izvori) gdje studenti mogu više pročitati i naučiti ili gdje mogu temeljitije uspoređivati različita znanstvena gledanja i znanstvena objašnjenja socijalno pedagoških fenomena. Također smatram posebno vrijednim konkretne primjere (case study), izuzetno ilustrativne tekstove iz različitih izvora koji potiču na razmišljanje i ilustriraju znanstvene teorije, načela, klasifikacije te konkretne podatke iz istraživanja školske i odgojne prakse na području Hrvatske.

Treba istaknuti izuzetno kvalitetno didaktičko i metodičko oblikovanje i vođenje korisnika kroz sadržaj udžbenika. To je postignuto poticajnim pitanjima na početku svakog poglavlja, zatim grafičkim oblikovanje i pratećim crtežima te primjerima u okvirima koji ilustriraju osnovni tekst i pitanjima za razmišljanje na kraju svakog poglavlja.

Prof.dr.sc. Milan Matijević

Udžbenik je rezultat timskoga rada i pisanja u kojem se susreću različita bogata mišljenja na isto tako bogatom iskustvu autora. U svakom slučaju, djelo je originalno s više stajališta: pristupnoga, jer se u njemu problemima i predmetu pisanja pristupa na originalan način što je vidljivo iz preloma svakog pojedinog poglavlja; selektivnoga, jer je izbor sadržaja, ne samo primjeren cilju pisanja udžbenika, nego je slojevito biran kao i bogato raznovrstan čime se upotpunjuje slika prikazanih sadržaja; eksplikativnoga, jer su se autori potrudili da na različlte načine i s više strana osvijetle svako poglavlje pri čemu su se služili spoznajama iz različitih teorijskih domena kao i razumnim suprotstavljanjem različitih teorijskih obrazaca i konačno, sustavnoga, jer su materiju osustavili na originalan način ukidajući nepotrebne granice među znanostima i disciplinama kojima se argumentirano služe u krosdisciplinarnom pristupu. Sadržaj udžbenika kompatibilan je s programom niza predmeta na Sveučilištu: Didaktika, Didaktika - kurikulumski pristup, Didaktika - poučavanje i nastava nastavničkih smjerova na Prirodoslovno-matematičkom i Kineziološkom fakultetu, Likovnoj i Muzičkoj akademiji te u programima za stjecanje pedagoških kompetencija.

Prof.dr.sc. Vladimir Jurić

Mnoge odgovore na pitanja u vezi s didaktičkim osnovama kurikuluma mogu tražiti ne samo budući učitelji i profesori već i svi oni koji se bave obrazovanjem. Zapravo, ovo djelo premošćuje jaz između deklarativnog i ostvarivog kada je riječ o suvremenoj nastavi i pitanjima obrazovanja. Udžbenik Didaktika i kurikulum predstavlja jedan odmak od teoretiziranja o kurikulumu, implementirajući ga u praksi te predstavlja vrijedno štivo ne samo budućim studentima, već i svim praktičarima u sustavu odgoja i obrazovanja.

Prof.dr.sc. Anđelka Peko

Novi naslovi

Humor u vrijeme korone, potresa i dr. sr.

2020. godina jedna je od onih koje nitko nije tražio, a svima je trebala.

Cijena: 69,99 kn

Saznaj više


Povoljna kupnja

Ljubav i popratne pojave Sve što ste željeli znati, a drugi su se usudili pitati

Cijena: 60,00kn

NARUČI